Šiuolaikinis menas – kaip supernovos sprogimas…

Vilnietį tapytoją, fotografą, scenografą ir Vilniaus dailės akademijos dėstytoją, iš Biržų žemės kilusio literatūros klasiko Kazio Binkio anūką Viktorą Binkį apie meną ir jo tendencijas, įvairius asmeniškumus ir senelį kalbina Alis Balbierius. Skaityti